Galerie Františka Šorma

PAMĚTNÍ KŘÍŽE

Sousoší sv. Trojice

Na okraji lesa Čeperka, u cesty ze Třebihoště přes hráz bývalého rybníka na Zdobín, dali v roce 1866 svým nákladem 300 zlatých postavit na svém pozemku sousoší sv. Trojice manželé František Jákl (nar. 9.6.1818) ze Třebihoště čp. 4 a Františka Jáklová rozená Vojtěchová ve Třebihošti čp. 33 (nar. 18.4.1836), jako upomínku na šťastně přestálou válku prusko-rakouskou v roce 1866. Nápis na přední straně: TŘI JSOU KTEŘÍ SVĚDECTVÝ VÝDAVAJI NA NEBI OTEC SYN A DŮCH SVATY Nápis na zadní starně: SPOMOCÍ BOŽÍ A NÁKLADU MANŽELŮ FRANTIŠKA A FRANTIŠKY JAKLE ČÍS. 4 Z TŘEBIHOŠTĚ / L P. 1866 / KOFRÁNEK Z HOŘIC / 1929

Kříž ve Třebihošti

byl postaven v roce 1867. V kronikách je o zřízení sousoší sv. Trojice a kříže ve Třebihošti zapsáno: „Když byl v roce 1867 stavěn v obci kříž z kamene, František Jákl ze Třebihoště čp. 5 také přispěl a uhradil polovinu všech nákladů. Měl jen jedno přání, aby bylo na kříž vidět od jeho stavení a bylo mu splněno“. Kronikář a hospodář ve Třebihošti čp. 52 Josef Petera (nar. 1810) o tom zaznamenal: „Co upomínku na šťastně přestálou válku dal u Čeperky na svém pozemku hoření šenkýř čd. 4 František Jákl Nejsvětější Trojici od mistra kamenického zhotoviti. P. farář miletínský Augustýn Buchtele tuto svatou sochu posvětil. I obec na památku hrůzyplné války od roku 1866 tamtéž uprostřed obce z kamene ukřižovaného Spasitele roku 1867 nákladem a přispěním občanstva této počestné obce zřídit dala“.

Kříž na Zvičině

Rovněž obyvatelé Zvičiny dali v obci u cesty postavit v roce 1866 na upomínku kříž z pískovce.

Pacltův kříž u cesty na Zadní Zvičině

Nedaleko Borufkovy kaple při cestě ze Třebihoště na Zvičinu byl postaven v první polovině 19.stol. nákladem Antona Patzelt a jeho manželky Veroniky Patzelt roz. Jirschik (nar.1794, † 21.10.1853) kamenný kříž. Manželé Patzeltovi obývali chalupu čp. 55 naproti postavenému kříži, dnes již zbouranou. Stavebníci kříže jsou na zadní straně poznamenaní, datum vzniku kříže (ERRICHTET) ve zvětralém pískovci je již nečitelné

Kříž na Pernejch

Na Perenské cestě je kříž se zahrádkou, který dali postavit manželé Václav Dufek (nar. 11.12.1820, † 17.2.1887) půlsedlák ve Třebihošti čp. 40 s manželkou Annou rozenou Málkovou v Boháňce (nar. 27.7.1822).O svěcení kříže zapsal Josef Petera (nar. 1810) v kronice: „Roku 1887 v září odbývalo se v Třebihošti svěcení nového kříže, jež postaviti nařídil zemřelý Václav Dufek č. 40 ze Třebihoště. Nový kříž stojí na Pernejch, svěcení provedl miletínský farář Jan Kamarýt“. Nápis vzadu na kříži udává jména zřizovatelů: POSTAVENO Z NÁKLADU VÁCLAVA A ANNY DUFKOVY ROKU 1887 Nápis na boku: J. KUHN Č. BRUSNICE N 50° 26´ 41´´
E 15° 43´ 25´´

Kříž u cesty do Dol

V horní části obce Třebihošť stojí u cesty do Dol kříž postavený na náklad obce Třebihošť v roce 1876 s nápisem: PŘIJŤTE KE MNĚ VŠICKNI KTEŘÍ TĚŽCE PRACUJETE A OBTÍŽENY JSTE A JÁ VAS OPČERSVÍM. LUK. 1116 NÁKALDEM OBCE TŘEBIHOŠŤSKÉ POSTAVENO ROKU 1876

N 50° 26´ 24´´
E 15° 41´ 42´´

Kříž pod Úhlejovem

na hranicích katastru obcí Třebihošť a Úhlejov, poblíž Hořeního mlýna stojí prostý pískovcový kříž. Poznamenaný nápis o opravě kříže: TENTO KŘÍŽ OBNOVILI KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ JIŘÍ ŠORM A JAN VOJTĚCH Z TŘEBIHOŠTĚ 1907. Jan Vojtěch (nar. 15.6.1838) s manželkou Františkou roz. Šormovou ze Třebihoště čp. 26 měli v držení čp. 15, 38 a 68 ve Třebihošti. Jiří Šorm (nar. 24.4.1842) ze Třebihoště čp. 26 s manželkou Františkou roz. Dufkovou (nar. 15.7.1847) ze Třebihoště čp. 39 žili od roku 1868 v Úhlejově, kde koupili barák čp. 22.

N 50° 25´ 34´´
E 15° 41´ 27´´

Pomník padlým v první světové válce ve Třebihošti

U hřbitova ve Třebihošti byl postaven pomník obětem první světové války péčí SOKOLů a za přispění místních občanů v roce 1928. Zhotoven byl sochařem J. Vítem z Konecchlumí. Na pomníku jsou jména: padli: JOSÍFKO JOS., KUDRNOVSKÝ ANT., MACHEK PETR, MUNZAR FRANT., br. MUNZAR KAREL leg., PETERA JOSEF, SIXTA ANT., VOŇKA FRANT. čp. 74, VOŇKA VILÉM
násl. válečných útrap zemřeli: DUFEK JOSEF, JERIE JOSEF
nezvěstní: JANEČEK JAN, JUKLIČEK VÁCLAV, MASOPUST JOSEF, VOŇKA FRANT. čp. 7, VOŇKA JOSEF

Pomník padlým v první světové válce v Horním Dehtově

U hřbitova v Horním Dehtově je pomník padlým postavený v roce 1933 a je dílem sochaře Aloise Pátého ze Dvora Králové. Slavnostně byl předán veřejnosti 28. října 1933. Na pomníku jsou jména: ENDT JOSEF, JÁKL JAN, ŽIŽKA JOSEF, ČISTECKÝ JOSEF, PŘÍHODA JAN, HÁK JAN, PONIKELSKÝ FRANT., ČEŘOVSKÝ JAN, HUBENÝ ALOIS, REJL JAN, REJL VÁCLAV, REJL KAREL, BOZNER ANTONÍN, BOZNER JAROSLAV, RŮŽIČKA JOSEF, KAISER JOSEF, MACHEK EMIL. V roce 1945 byla vytesána jména obětí druhé světové války: FRANTIŠEK PONIKELSKÝ a JOSEF SEIFRT

Kříž na dehtovském hřbitově

Kříž na dehtovském hřbitově Na hřbitově v Horním Dehtově je starobylý kříž z roku 1834, který původně stál na návsi v Dolním Dehtově celých 99 let. V roce 1933 při stavbě hřbitova byl tam přemístěn. Skulpturu Krista, která byla původně v pískovci, nahradil novou bronzovou Alois Pátý, sochař ze Dvora Králové (dnes zcizená). Na spodní části kříže je vytesán původní nápis: KDO GDEŠ OKOLO
KRYSTE NEWINÝ
OČI POZDWJHNI
ACH RAČ WZTAHNAUTI
TYS MUG SPASITEL
RUKU SWAU SWATAU
A WIKUPITEL
LID SWUG ZEHNAT
NABOŽNE WZDYCHNI
OBNOVENO LP 1933

Kříž v Horním Dehtově

Stojí na návsi u silnice mezi stromy. Byl vytesán v sochařské dílně Josefa Černého v Hořicích a postaven nákladem obce v roce 1880.

Kříž u Horního mlýna pod Úhlejovem

V katastru obce Úhlejov u Horního mlýna postavili v roce 1825 manželé Petr a Barbora Balatkovi, majitelé mlýna čp. 1, kovový kříž s Ukřižovaným z plechu. Stojí na polychromovaném podstavci s reliéfem P. Marie, s nápisem:
SWÝM KŘÍŽEM RAČ NÁS O PANE ŽEHNAT / WZBUZUG O MATKO OKOLO - GDAUCYCH VK TRPELIWOSTI
Z NAKLADU PETRA BALLATKY / KE CTI A CHWALE BOŽÍ L P 1825 / A GEHO MANŽELKY BARBORY

N 50° 25´ 27´´
E 15° 41´ 31´´