Galerie Františka Šorma

STUDÁNKY

Baliharka

Pramen v katastru obce Zdobín, vlevo od Bystrého potoka, asi 250 m od silnice ze Třebihoště do Brodku (modrá turistická trasa).

N50° 25´ 32´´
E15° 41´ 58´´
nadmořská výška 400 m

Studánka na Černém kopci

Obnovená studánka v roce 2008 zásluhou ing. Petra Tepery ze Třebihoště. Nachází se v katastru obce Zvičina, asi 100 m vlevo od zelené turistické trasy z Miletína na Zvičinu v lese nad Růžovkami.

N50° 26´ 43´´
E15° 41´ 01´´
nadmořská výška 580 m

Masarykova studánka pod Zvičinou

Studánka z roku 1923 v katastru obce Zvičina, asi 500 m pod vrcholem Zvičiny u červené turistické trasy z Bílé Třemešné na Zvičinu. Odbor Klubu československých turistů v Hořicích, člen turistické župy Podkrkonošské dal po 1. světové válce podnět ku zřízení turistické stezky z Hořic na Zvičinu. U stezky byla upravena „Masarykova studánka“. K sochařské výzdobě studánky byl vyzván prof. hořické sochřsko kamenické školy Václav Suchomel. Motivem je pohádkový drak, který v balvanech hlídá pramen čersvé vody – Masarykovu studánku.

Správní komise hořického okresu zakoupila potřebný kámen a v dílně Státní průmyslové školy sochařské a kamenické žáci pod vedením svého učitele ve dvou školních letech vytesali draka a provedli sochařskou výzdobu studánky. Doprava hotového díla na místo nebyla snadná. Hlavní kus vážil 30 q, s vozem 43 q. Po silnici šla doprava ještě hladce, ale na turistické stezce bylo nutno některá místa odkopáním rozšířit a upravit. Na poslední části cesty byl celý náklad dopravován pomocí kladky, zvedáků a podkládáním plechů pod kola vozu, aby se nezabořila za nastalého deště do rozmoklé půdy nebo aby se vůz nezřítil z příkré stráně. Doprava trvala dva dny.

V neděli 7. října 1923 o jedenácté hodině byla slavnostně Masyrykova studánka předána veřejnosti za účasti 25 lidí, stísněných na malém prostranství před studánku.

N50° 27´ 04´´
E15° 41´ 59´´
nadmořská výška 600 m

Studánka pod andělem

Pramen v lese Zátluky, nad tzv. škvárovou cestou (zelená turistická trasa) z Doubravice do Bílé Třemešné. Voda z pramene vytváří malý potůček, který podchází pod uvedenou cestou. Na pískovcovém balvanu u pramene je vysekán nápis: „JOS. SMITT 1873“

N 50° 25´ 04´´
E 15° 44´ 51´´
nadmořská výška 440 m

Šormova studánka na Pernejch

Studánka v katastru obce Třebihošť, na louce asi 100 m pod Perenskou cestou (žlutá turistická trasa). Pod ní v rohu lesa je smírčí kříž s nápisem: 1720 WILIM MIKSS SPAD Z HRVSKI

N 50° 26´ 37´´
E 15° 42´ 53´´
nadmořská výška 530 m